Home

DG Eindhoven is een open en gastvrije gemeenschap van gelovigen

Kerkdienst
2 apr

Kerkdienst

Palmpasen – Voorganger: ds. Susanne Freytag Lutherse Gemeente. U kunt de dienst ook volgen op ons Youtube kanaal Dommelhoefkerk

body of water
6 apr

Kerkdienst

Kerkdienst
7 apr

Kerkdienst

brown wooden cross during golden hour
8 apr

Kerkdienst