Elkaar ontmoeten

Elkaar ontmoeten

Kerkdiensten

Elke maand is er een doopsgezinde kerkdienst in de Dommelhoefkerk. Deze diensten worden voorgegaan door de eigen predikante of door een gastpredikant. Op de overige zondagen bent u welkom in de diensten van de Remonstrantse Gemeente en de Lutherse Gemeente met wie wij nauw samenwerken. Er is dus elke week een kerkdienst die u kunt bezoeken, of on-line kunt volgen via Youtube.

Huiskamer bijeenkomsten

Een aantal keren in het jaar ontmoeten we elkaar bij leden thuis om een maatschappelijk of bijbels onderwerp te bespreken. 

Gespreksgroep

Mirjam is een vrouwen gespreksgroep, die als regel op de tweede dinsdagmiddag van de maand bij elkaar komt. Het programma wordt in onderling overleg vastgesteld. Veel aandacht krijgt de persoonlijke beleving naar aanleiding van het gesprokene. De gespreksgroep wordt begeleid door de predikante. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Contactpersoon: zr. Aafje Romeijn-Spreeuw

Eetgroep

Een gezellige groep die elkaar elke maand treft in het weekend bij iemand thuis om samen een ontspannen maaltijd te hebben en een goed gesprek. Waar je als dertiger of veertiger gewoon even aandacht aan elkaar wil geven en ontvangen. Deelnemers komen uit de regio’s Breda en Eindhoven

Contactpersoon: David Peters

Zomerlunch

Op de laatste zondag voor de lange zomerperiode wordt de zomerlunch gehouden. Het is een goede gewoonte om als afsluiting van het seizoen met elkaar een maaltijd te gebruiken. Deze maaltijd bestaat uit warme en koude schotels, die door verschillende leden of vrienden meegebracht worden.

Contactpersoon: zr. Lia Vos-Welsing