Over ons

Over ons

In Nederland en wereldwijd

Doopsgezinden maken deel uit van de landelijke Doopsgezinde Broederschap. Doopsgezinden worden van oudsher gerekend tot de vrijzinnige geloofsrichtingen, maar dan wel met een geheel eigen positie. Ze leggen de nadruk op het recht van elke gelovige om op een eigen wijze met de Bijbel en het geloof om te gaan maar benadrukken tevens een diepe verbondenheid met de inhoud van diezelfde Bijbel.

Samenwerking in Eindhoven

Jaarlijks vindt op diverse gebieden samenwerking plaats met de andere vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Eindhoven: de Remonstranten en de Lutheranen. Zo bezoeken we elkaars vieringen in de Dommelhoefkerk, en is er een zomerrooster waarin gedurende negen weken de zondagsvieringen worden gebundeld, en zijn er gezamenlijke vieringen rond Pasen en Kerst.

Activiteiten

De Doopsgezinde Gemeente in Eindhoven is een betrekkelijk kleine maar hechte gemeente, waarvan de leden met veel trouwe inzet bijdragen aan het vorm geven van de activiteiten van deze geloofsgemeenschap. Traditioneel leggen Doopsgezinden grote nadruk op de onderlinge verbondenheid en de actieve inbreng van de leden in de Gemeente.

Zo is het mogelijk een scala van activiteiten te ontwikkelen: gemeentedagdelen over diverse onderwerpen, dagen waarop samen gegeten wordt, kerkdiensten waar ook leden en vrienden een inbreng hebben. Ook is het kenmerkend voor Doopsgezinden om geloofservaringen uit te wisselen en zich te bezinnen op bijbelse en maatschappelijke onderwerpen. Er is een vrouwengroep (Mirjam) die maandelijks bijeenkomt en een eetgroep voor jong volwassenen.