Maandblad

Maandblad

Elke maand verschijnt het blad Mondig en Bondig met nieuws en bijdragen van de gemeenteleden, predikante en kerkenraad.

Redactie

Florence Bal- Leriche.

E-mail: florenceballeriche@hotmail.com

Digitaal abonnement

U ontvangt het maandblad per e-mail in pdf. Belangstellenden kunnen zich abonneren door contact op te nemen met de redactie.

Post abonnement

De kosten van een abonnement waarbij u het blad per post ontvangt zijn € 25,– per jaar (binnen Nederland) over te maken op NL91 ABNA 0860 3725 29 ten name van Doopsgezinde Gemeente Eindhoven, met opgave van naam en adres.