Kerkenraad

Kerkenraad

Voorzitter – vacant

Secretaris / Penningmeester – Lia Vos-Welsing  040-224 00 16

Kerkmeester – Paul Linsen 06-420 278 64

Contactpersoon

Voor het melden van overlijden, opname in het ziekenhuis en voor verzoeken om huisbezoek en pastoraat kunt u contact opnemen met Ine van der Schaaf-Elias, telefoon: 040-285 73 80, mobiel: 06-417 092 70